Tenniskurs for barn og ungdom i Ås høst 2021 avlyst

På grunn av liten påmelding må vi dessverre avlyse høstens kurs for barn og ungdom. Dette gjelder også SFO-tennis.

Vi opplever stor pågang av barn og ungdom på banene. Dette setter vi veldig pris på og oppfordrer fortsatt å ta med barna på banen for egen trening og lek.

Kursavgiften betaler vi selvfølgelig tilbake. Send ditt kontonummer og navnet kontoen står på til aas.tbk@gmail.com