Prøvespill

Spillere som ikke er medlemmer av Ås tennisklubb er hjertelig velkommen til prøvespill.

For at ordningen ikke skal misbrukes gjelder følgende regler:

  • Alt prøvespill må avtales på forhånd. Send en mail til im@aastk.no for å gjøre avtale
  • Baneleie for prøvespill = kr 200,- for 1 time. Innbetales til konto 1100.44.76109 eller Vipps Ås tennisklubb #14506 . Beløpet kan refunderes ved tegning av medlemskap
  • Hvis det ikke er ledige baner så vil medlemmer alltid ha forrang foran ikke-medlemmer!
  • Prøvespill gjelder kun én gang per person

Tennis_Player_Cartoon_Funny_Net_Tangle-1LG