Ordinært årsmøte avholdes mandag 6. februar kl. 1800. Sted: Sagaveien 3 (Ås)

Årsmelding, regnskap, budsjett og øvrige sakspapirer gjøres tilgjengelig innen mandag 1. februar. Fristen for å melde inn saker til årsmøtet er mandag 23. januar.