Nytt kontonummer

NB: Ås tennisklubb har fått nytt kontonummer: 1100 44 76109. Husk å benytte dette ved innbetaling av kontigent/kurspris for 2016.