Minner om fristen for betaling av medlemskap 2020 var 8. mai.

Finn aktuelt medlemskap og betal medlemskontingent så fort som mulig. Dere unngår da adgangsbrikken blir satt som innaktiv og dere ikke får tilgang til banene.Merk tydelig med navn på alle som medlemskapet gjelder for og type medlemskap! For ytterligere informasjon gå inn https://www.aastk.no/medlemskap/