Kursoppstart mandag 8. mai

På grunn av fortsatt arbeid med gjerdet er kursoppstart utsatt til mandag 8. mai.