Ekstraordinært årsmøte i kveld kl 1800 i Sagaveien 3

Årsmøtet gjelder nye vedtekter tilpasset NIFs nye lovnorm.

Innkalling med sakspapirer finner du her