Årsmøtet 2024

Vi varsler herved årsmøte 2024 blir tirsdag 5. mars kl.19.00 på Innbyggertorget, Skoleveien 1, Ås

Det vil være mulighet for å delta også elektronisk.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret på e-mail aas.tbk@gmail.com senest 20. februar 2024

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på www.https://www.aastk.no/ senest 27. februar 2024

Med vennlig hilsen

Styret Ås tennisklubb