Årsmøte 1. mars kl 19

Det vil være mulighet for å delta både elektronisk og fysisk (hvis det er lov).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret på e-mail aas.tbk@gmail.com senest 15. februar

Agenda og sakspapirer:

https://www.aastk.no/wp-content/uploads/2022/02/2022-Agenda-og-sakspapirer-årsmøte.docx.pdf

Med vennlig hilsen Styret Ås tennisklubb