Viktig: Torsdagskurs flyttes til onsdager

På grunn av trener Hannas studier har vi litt problemer med gjennomføring av kursene på torsdag ettermiddag. Vi ønsker derfor å flytte begge kursene fra torsdager til onsdager samme tid.
Hvis dette ikke passer for alle på gruppa «Voksen II» så er det selvfølgelig mulig å velge overgang til mandagene i stedet.
Neste kurs blir dermed i morgen, onsdag 10. august.