Vårdugnad 22. – 24. april

dugnadVi anmoder at så mange som mulig deltar på dugnaden og vær presis.  Kryss av på deltakerlisten som henger på oppslagstavle. Husk fottøy egnet for tennisbane ‐ uten for mye mønster.

Velg den tiden som passer best. Vær vennlig og møt opp presis da arbeidsoppgaver og instruksjon tas i starten av hver gruppe. Varighet på dugnad er ca. 2 timer.  Det er en fordel at de som har lagt linjer før møter på lørdag!

Ved evt. spørsmål send en e‐post til: anlegg@aastk.no

Dugnad 1 – fredag 22/4 kl. 17:

Rydding av søppel på og rundt banen, rake bort løv, mose og ugress på baner, henge opp vindseil, koble på vannet, montere kuleramme på dommertårn, vaske stoler, rydde og vaske klubbhuset.   med mer. Evt. starte med å legge linjer på bane lengst mot vest.

Dugnad 2 – lørdag 23/4 kl. 10:

Dugnad 3 – lørdag 23/4 kl. 14:

Feste linjer, fordele grus, valsing og kosting av baner. Vi leier inn motorisert valse som i fjor. Hver bane skal valses min. 10 ganger og kostes mellom hver runde. Her trenger vi frivillige til å valse og koste gjennom hele dagen. Møt opp presis så avtaler vi dette.

Dugnad 4 – søndag 24/4 kl. 11

Dugnad 5 – søndag 24/4 kl. 14:

Fortsette med å feste linjer, fordele grus, valsing og kosting av baner. Montere opp nett til slutt, sette ut benker.  Her trenger vi frivillige til å valse og koste gjennom hele dagen. Møt opp presis så avtaler vi dette.