Klubbturneringen 2016

Årets uformelle klubbturnering ble gjennomført i helga.

Lørdag ble det spilt innledende gruppespill og semifinaler, mens finalen gikk ble spilt søndag ettermiddag.

Øyvind Engøy forsvarte favorittstempelet og gikk til slutt seirende ut av en jevn finale med sifrene 7-5 og 6-4 mot Andreas Lotarev. Vi gratulerer!

klubbturnering2016_Andreas

Solid serving fra Andreas Lotarev

 

Drop-in

Hver onsdag kl. 18:00 – 20:00 har vi satt av banene til drop-in.

Dette er et tilbud til nye og gamle medlemmer som kanskje ikke har en fast partner å spille med eller som har lyst til å bli kjent med andre spillere i klubben.

En representant fra klubben vil da være til stede – slik at det i alle fall er minst en å spille med.
Drop-in timen er forbehold klubbens medlemmer, inkludert alle som deltar på årets kurs.

Merk at drop-in ikke er ment som en “gratistime” for ikke-medlemmer! Vi er selvfølgelig åpne for prøvespill for ikke-medlemmer, men dette skal skje etter avtale med klubben. Klikk her for informasjon om prøvespill.

Vårdugnad 22. – 24. april

dugnadVi anmoder at så mange som mulig deltar på dugnaden og vær presis.  Kryss av på deltakerlisten som henger på oppslagstavle. Husk fottøy egnet for tennisbane ‐ uten for mye mønster.

Velg den tiden som passer best. Vær vennlig og møt opp presis da arbeidsoppgaver og instruksjon tas i starten av hver gruppe. Varighet på dugnad er ca. 2 timer.  Det er en fordel at de som har lagt linjer før møter på lørdag!

Ved evt. spørsmål send en e‐post til: anlegg@aastk.no

Dugnad 1 – fredag 22/4 kl. 17:

Rydding av søppel på og rundt banen, rake bort løv, mose og ugress på baner, henge opp vindseil, koble på vannet, montere kuleramme på dommertårn, vaske stoler, rydde og vaske klubbhuset.   med mer. Evt. starte med å legge linjer på bane lengst mot vest.

Dugnad 2 – lørdag 23/4 kl. 10:

Dugnad 3 – lørdag 23/4 kl. 14:

Feste linjer, fordele grus, valsing og kosting av baner. Vi leier inn motorisert valse som i fjor. Hver bane skal valses min. 10 ganger og kostes mellom hver runde. Her trenger vi frivillige til å valse og koste gjennom hele dagen. Møt opp presis så avtaler vi dette.

Dugnad 4 – søndag 24/4 kl. 11

Dugnad 5 – søndag 24/4 kl. 14:

Fortsette med å feste linjer, fordele grus, valsing og kosting av baner. Montere opp nett til slutt, sette ut benker.  Her trenger vi frivillige til å valse og koste gjennom hele dagen. Møt opp presis så avtaler vi dette.

 

Årsmøte 2016

Tid: Mandag 1. februar 2016, kl. 19:00.
Sted: Asplan Viak, Moerveien 5, 1430 Ås

Program

01. Godkjenne stemmeberettigede, innkalling, saksliste og forretningsorden
02. Valg av møteleder, sekretær/referent og 2 til å underskriver protokollen
03. Styrets beretning
04. Årsmeldingen
05. Regnskap
06. Innkomne saker til årsmøtet
        1. Padletennisanlegg
        2. Omarbeiding av klubbens vedtekter i henhold til NIFs lovnorm
07. Kontingent og budsjett
08. Valg

Eventuelt

Velkommen!

Sakspapirer:
Årsmøte 2016
Vedlegg NIFs lovnorm
Vedlegg Ønske om Padeltennisanlegg
Vedlegg Tilbud Padeltennisanlegg