Ukategorisert

Ingen tennishall likevel. Da har vi forsøkt og hva nå?

Først fikk vi godkjent vår søknad, så ble det klaget på avgjørelsen og klagen ble tatt til følge 8. desember. Grunnen til at det i andre omgang ble nei, var at dispensasjonssøknaden gjaldt en konkret hall og ikke en søknad på generelt grunnlag. Siden vi i mellomtiden hadde solgt hallen til Nordby IL, var det dermed ikke lenger noe grunnlag for å søke. Styret hadde imidlertid et håp om at det kunne gis dispensasjon på generelt grunnlag, slik at hvis vi fikk muligheten til å kjøpe en tilsvarende hall, så kunne vi gå raskt få satt den opp. Det gikk imidlertid ikke som vi hadde håpet og nå må vi prioritere oppgradering av eksisterende anlegg før oppstart i mai. Vi valgte å selge hallen til Nordby IL, fordi vi ikke kunne ha hallen lagret der vi hadde fått lov til å ha den inntil videre. Vi visste også at med en klagebehandling med usikkert utfall, kunne vi risikere å sitte igjen med en hall vi ikke kunne sette opp noe sted og som det kunne bli vanskelig å få solgt videre til en annen tennisklubb. Det var derfor tryggest å selge hallen til Nordby og dermed få tilbake de pengene vi hadde satset, som vi igjen kan bruke på oppgradering av banene. Styret har brukt mye tid og energi på kjøre denne prosessen og lært en god del av det, som kan komme til nytte ved et neste forsøk, men Inntil videre må vi gjøre Ås tennisklubb til en best mulig sommerklubb.

Feiring av klubbens 40-års dag

Ås tennisklubb ble grunnlagt i mars 2016. Dette ble feiret på kulturhuset i November med tenniskamp på storskjerm og en gjennomgang av klubbens historie av tidligere leder og æresmedlem Geir Goffeng.

Fra venstre: Karl Solberg, Oddvar Haveraaen, Jan Erik Ramsøy og Geir Goffeng

Fra venstre: Karl Solberg, Oddvar Haveraaen, Jan Erik Ramsøy og Geir Goffeng: Foto: Lars Sandved Dalen

Les hele artikkelen i Ås Avis her.

Viktig: Torsdagskurs flyttes til onsdager

På grunn av trener Hannas studier har vi litt problemer med gjennomføring av kursene på torsdag ettermiddag. Vi ønsker derfor å flytte begge kursene fra torsdager til onsdager samme tid.
Hvis dette ikke passer for alle på gruppa «Voksen II» så er det selvfølgelig mulig å velge overgang til mandagene i stedet.
Neste kurs blir dermed i morgen, onsdag 10. august.

Drop-in

Hver onsdag kl. 18:00 – 20:00 har vi satt av banene til drop-in.

Dette er et tilbud til nye og gamle medlemmer som kanskje ikke har en fast partner å spille med eller som har lyst til å bli kjent med andre spillere i klubben.

En representant fra klubben vil da være til stede – slik at det i alle fall er minst en å spille med.
Drop-in timen er forbehold klubbens medlemmer, inkludert alle som deltar på årets kurs.

Merk at drop-in ikke er ment som en “gratistime” for ikke-medlemmer! Vi er selvfølgelig åpne for prøvespill for ikke-medlemmer, men dette skal skje etter avtale med klubben. Klikk her for informasjon om prøvespill.