Ukategorisert

Vipps

Vi har nå opprettet bedriftskonto i Vipps – så store og små betalinger kan nå gjøres der. Søk på Ås tennisklubb under «Betal» i Vipps:

Kurs utsatt til neste uke pga dårlig vær

Som noen av dere sikkert har sett så er det både sludd og mye vind på Ås i dag, så vi blir dessverre nødt til å utsette kursoppstart til neste uke. Og siden neste onsdag er 17. mai starter vi i stedet på mandag, altså 15.5:
Juniorer kl 15:30
Barn kl 17:00
Voksne kl 18:30

Dugnad 2017

Bra oppmøte i godt vær på årets dugnad. Stor takk til alle som stilte opp. Det gjenstår fortsatt noe arbeid før nettene kommer opp og som dere sikkert har sett så pågår det samtidig arbeid med å sette opp nytt gjerde rundt banen. Hvis alt går etter planen håper vi å ha banene klare for spill til 1. mai og dermed oppstart kurs/trening 3. mai.

Moro på dugnad!

Ingen tennishall likevel. Da har vi forsøkt og hva nå?

Først fikk vi godkjent vår søknad, så ble det klaget på avgjørelsen og klagen ble tatt til følge 8. desember. Grunnen til at det i andre omgang ble nei, var at dispensasjonssøknaden gjaldt en konkret hall og ikke en søknad på generelt grunnlag. Siden vi i mellomtiden hadde solgt hallen til Nordby IL, var det dermed ikke lenger noe grunnlag for å søke. Styret hadde imidlertid et håp om at det kunne gis dispensasjon på generelt grunnlag, slik at hvis vi fikk muligheten til å kjøpe en tilsvarende hall, så kunne vi gå raskt få satt den opp. Det gikk imidlertid ikke som vi hadde håpet og nå må vi prioritere oppgradering av eksisterende anlegg før oppstart i mai. Vi valgte å selge hallen til Nordby IL, fordi vi ikke kunne ha hallen lagret der vi hadde fått lov til å ha den inntil videre. Vi visste også at med en klagebehandling med usikkert utfall, kunne vi risikere å sitte igjen med en hall vi ikke kunne sette opp noe sted og som det kunne bli vanskelig å få solgt videre til en annen tennisklubb. Det var derfor tryggest å selge hallen til Nordby og dermed få tilbake de pengene vi hadde satset, som vi igjen kan bruke på oppgradering av banene. Styret har brukt mye tid og energi på kjøre denne prosessen og lært en god del av det, som kan komme til nytte ved et neste forsøk, men Inntil videre må vi gjøre Ås tennisklubb til en best mulig sommerklubb.